بدین وسیله اعلام مینماید مراسم تقدیر از کارمندان نمونه بارسان۴۸۱۸ در تاریخ اسفند ۹۷ برگزار گردید و جناب آقای محمدی به عنوان کارمند نمونه انتخاب گردیدند

از زحمات جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

Hits: 197